Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informację na temat polityki prywatności oraz plików cookies w serwisie webgency.pl.

Cenimy sobie prywatność dlatego korzystając z naszego serwisu możesz czuć się bezpiecznie.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie webgency.pl jest Tecture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku 15-443 przy Alei Józefa Piłsudskiego 3/25, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000852550, NIP: 9662141520, REGON: 386641033, e-mail: kontakt@tecture.pl.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych spółka Tecture opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiegać udostępnianiu danych przekazanych przez użytkownika osobom nieupoważnionym. Procedury te są stale sprawdzane, weryfikowane oraz dostosowywane do norm prawnych.
 3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach na i zachowaniu:

  • Poprzez dobrowolne wprowadzenie ich w formularzu,
  • Poprzez gromadzenie ich w plikach cookies.Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie plików cookies, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności mogą być również nasi partnerzy.

 4. Dane podane w formularzach przetwarzane są w celu wynikającym z konkretnego formularza. Głównie w celu obsłużenia zapytania ofertowego.
 5. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim oraz sprzedawane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane złożone poprzez formularze na stronie podlegają modyfikacji przez osobę umieszczającą, oraz mogą zostać usunięte z naszej bazy na życzenie użytkownika.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do zapisów polityki prywatności zachęcamy do kontaktu.